Seniorskattejurist juridisk stab

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og bistå avdelingene i divisjonen i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet. Juridisk stab ledes fra Bergen, og har ansatte i Bergen, Stavanger og Oslo.

Vi søker en dyktig jurist innen særavgift som kan tilføre juridisk stab kompetanse innen vårt arbeid med å tilrettelegge og utvikle tjenester og regelverk, slik at etaten kan utnytte mulighetene som digitalisering og automatisering gir til å få økt likebehandling, rettssikkerhet og effektivitet.

Arbeidet i juridisk stab innebærer både å arbeide i team, samt ha eget ansvar for konkrete saker, utrede prinsipielle rettsspørsmål samt prosessansvar for statens rettssaker i samarbeid med våre advokater. Stillingen kan være lokalisert i Bergen eller Oslo.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 515.000– kr 750.000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn for særlig godt kvalifiserte personer kan vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring med regelverksutvikling, særlig med tanke på å tilrettelegge for økt digitalisering og automatisering, er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med skatte- og/eller avgiftsrett er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og løsningsorientert
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Imøtekommende

 Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Bergen / Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
5015 Bergen / Oslo

Kontaktperson:
Turid Soma Tysnes
Tlf: 908 20 262

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler