Seniorskattejurist juridisk stab, divisjon Innsats

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre etterlevelse. Det omfatter områder med stor kompleksitet og områder med antatt høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har et særskilt ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet og sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Juridisk stab i divisjon Innsats er på jakt etter en engasjert og dyktig jurist som har god oversikt over merverdiavgiftsområdet. Vi ser spesielt etter deg som har særskilt interesse for problemstillinger innenfor internasjonal merverdiavgiftsrett og nye forretningsmodeller. Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innenfor egen divisjon. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
aktive og engasjerte faglige ledere og gode karrieremuligheter
tverrfaglig teamarbeid
muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 850 000 – 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
Svært god merverdiavgiftskompetanse
Særskilt interesse for internasjonal merverdiavgift og nye forretningsmodeller
Ønskelig med erfaring fra Skatteetaten
Ønskelig med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet
Ønskelig med erfaring fra arbeid med rettssaker

Personlige egenskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
God rolleforståelse
Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
Gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre
Er strukturert og jobber selvstendig
Utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
Høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Monica Sivertsen
Tlf: tlf. 975 40 201

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler