Seniorskattejurist juridisk stab

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og bistå avdelingene i divisjonen i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet. Juridisk stab ledes fra Bergen, og har ansatte i Bergen, Oslo og Stavanger.

Vi søker en dyktig jurist innen skatt og/eller merverdiavgift som kan tilføre juridisk stab kompetanse innen vårt arbeid med å tilrettelegge og utvikle tjenester og regelverk, slik at etaten kan utnytte mulighetene som digitalisering og automatisering gir til å få økt likebehandling, rettssikkerhet og effektivitet.

Arbeidet i juridisk stab innebærer både å arbeide i team, samt ha eget ansvar for konkrete saker, utrede prinsipielle rettsspørsmål samt prosessansvar for statens rettssaker i samarbeid med våre advokater. Stillingen kan være lokalisert i Bergen, Oslo eller Stavanger.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 515 000 – kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn for særlig godt kvalifiserte personer kan vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring med regelverksutvikling, særlig med tanke på å tilrettelegge for økt digitalisering og automatisering, er en fordel  
 • Erfaring fra arbeid med skatte- og/eller avgiftsrett er en fordel     

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og løsningsorientert
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Imøtekommende

 Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Bergen / Stavanger / Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
5015 Bergen / Stavanger / Oslo

Kontaktperson:
Turid Soma Tysnes
Tlf: 908 20 262

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler