Seniorskattejurist Særavgifter

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Fremtidens avgifter hjelper oss å nå det grønne skiftet og sikrer fellesskapet nødvendige inntekter – vil du delta i utviklingen?

I juridisk avdeling i Skattedirektoratet, seksjon Næring, Særavgift søker vi etter en dyktig, utviklingsorientert jurist, som er samfunnsengasjert og som evner å se helhet og faglige problemstillinger ut fra forskjellige perspektiver. Vi håper din arbeidserfaring fra offentlig sektor eller næringsliv har gitt deg innsikt og kompetanse som vi kan nyttiggjøre oss i utviklingsarbeid og samarbeid med berørte aktører og bransjer. I Skattedirektoratet vil du bli en del av et høyt kvalifisert arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.  

Ansvaret for særavgiftene er organisert i en egen gruppe i Juridisk avdeling, seksjon Næring i Skattedirektoratet. Vi har tett dialog med Finansdepartement og arbeidet fordrer aktivt samarbeid med fagmiljøer i Skatteetaten og andre offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner. Skatteetaten har nå ansvar for 20 særavgifter, herunder CO2- avgift, drivstoffavgifter, bilavgifter, alkoholavgift, avgift på elektrisk kraft mm. Samfunnsutviklingen med fokus på miljø og bærekraft, preger særavgiftsfaget spesielt, samtidig som forenkling rundt regler og ordninger er sentralt.

Arbeidsoppgavene i juridisk avdeling er generelt knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle spørsmål i tillegg til regelverksutvikling.

Vi ønsker en medarbeider med interesse for våre fagområder, og særskilt særavgift. Du har relevant erfaring, gode holdninger og rette personlige egenskaper. Oppgavene er varierte og utfordrende og du vil få god anledning til å bruke og utvikle dine faglige og personlige egenskaper. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

 

         

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 630.000– kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

   

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • krav til juridisk arbeidserfaring 
 • ønskelig med erfaring fra fagområder hvor vurderinger rundt klima og næringsliv er viktige elementer, enten fra offentlig eller privat virksomhet
 • godt faglig skjønn og god forståelse av sammenhenger mellom regelverk, prosess og system
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • løsnings- og resultatorientert
 • utviklingsorientert og evner å tenke helhetlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.03.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Toril Hagen
Toril.Hagen@skatteetaten.no
Tlf: 926 06 012

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler