Seniorskattejurist søkes til spennende stilling i Moss

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er en landsdekkende enhet direkte underlagt Skattedirektoratet. Kontoret har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter særskatteregimene kraft, rederi, utenlandske selskap med deltakerfastsetting og norskkontrollerte selskaper i lavskatteland. Kontoret har ansvar for inngåelse av gjensidige internprisingsavtaler (MAP/APA). Vi har ca. 130 medarbeidere fordelt på Moss, Sandvika og Bergen.

Seniorskattejurist søkes til spennende stilling i Moss

Til kontoret i Moss søker vi etter en seniorskattejurist som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Kontoret i Moss har i tillegg til ansvaret for store konsern også ansvar for særskatteregimene kraft, rederi og NOKUS samt ansvaret for fastsettingen overfor utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF). Det er nå ledig stilling på avdelingen som har ansvaret for kraftbeskatningen etter skattelovens kapittel 18, og det er derfor ønskelig med erfaring fra, eller interesse for arbeid med kraftbeskatning. Ved eventuell intern tilsetting kan det bli ledig stilling ved andre avdelinger ved kontoret. Arbeidet omfatter blant annet kontroll- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i tverrfaglige team sammensatt av jurister og økonomer. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø. Kunnskapsdeling og samhandling vektlegges.

Skatteetaten vil omorganiseres fra 1.1.2019. Storbedrift og særskatteområdene er imidlertid videreført som satsningsområder i etaten.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stilling som seniorskattejurist (kode 1501) lønnes fra kr 620 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

juridisk utdannelse på masternivå
gode eksamensresultater
gode engelskkunnskaper
minimum fem års relevant erfaring, hvor lang og bred erfaring innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett samt merverdiavgift vektlegges særlig

Personlige egenskaper

god på dialog og samarbeid
gode analytiske evner og evne til å identifisere skatterisiko
nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger
god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
god evne til å fullføre arbeidsoppgaver
bidrar til å finne løsninger i faglige team
godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.08.2018

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Sentralskattekontoret for storbedrifter
Dronningensgate 1
1502 Moss

Kontaktperson:
Inger Mette Dahler
Tlf: (+47) 91792799

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler