Seniorskattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerdialog utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Brukerdialog utland seksjon 1, gruppe 5 har ansvaret for oppfølging av a-melding og
arbeidsgiverkontrollen som Skatteetaten utfører hos utenlandske arbeidsgivere.
Gruppen har spesialkompetanse og besvarer komplekse spørsmål innenfor dette. Vi
søker etter jurist med tverrfaglig kompetanse innen Jus/økonomi/IT som vil være
med å utvikle fagmiljøet innen internasjonale beskatningsspørsmål. Du vil jobbe
med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor internasjonal
skatterett. Arbeidet omfatter blant annet klagebehandling, rådgivning og
behandling av arbeidsgiverkontrollrapporter. Du vil jobbe tett med jurister,
økonomer og etatsutdannede, og du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i
Brukerdialog utland.

Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver og du vil få innsikt i et bredt spekter av interessante juridiske
problemstillinger.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 516 000 – kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • god økonomisk forståelse og gjerne tilleggsutdanning innen økonomi
 • erfaring med dataverktøy gjerne med tilleggsutdanning innen IT
 • gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk.
 • erfaring fra arbeid med skatterett ønskelig med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet
 • Det er en fordel med erfaring innen kompetanseutvikling/foredragsvirksomhet internt og eksternt

Personlige egenskaper

 • profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • ønsker nye utfordringer i en etat i utvikling
 • jobber selvstendig og tar egne avgjørelser
 • tar initiativ og er serviceinnstilt
 • analytisk og evne til å se helhet
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og trives med høyt arbeidstempo
 • Langsiktig strategisk perspektiv på jus og ser muligheter som økt digitalisering av samfunnet åpner for.     

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Rune Tjemsland
Tlf: +47 409 16 162

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler