Seniorskattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale
segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall,
skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for
myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Den som ansettes skal jobbe i Trondheim på en gruppe som har landsdekkende ansvar for håndtering av merverdiavgiftspliktige utenlandske næringsdrivende uten fast driftssted i Norge. Hovedarbeidsområde er merverdiavgift i et internasjonalt segment. Vi kan tilby spennende faglige utfordringer på et område med store utviklingsmuligheter for den som får stillingen. 

Gruppa har tverrfaglig kompetanse bestående av til sammen 19 engasjerte revisorer, jurister og økonomer,  samt medarbeidere med lang skatteetatserfaring. Vi benytter virkemiddel som informasjon, veiledning og kontroll i vårt arbeid med å nå etatens hovedmål om etterlevelse av norsk skatte- og avgiftsregelverk blant de utenlandske aktørene.  

Vi jobber risikobasert og analytisk, og skal ha en helhetlig tilnærming i vårt arbeid. I den sammenheng er det påkrevet med god samhandling med etatens øvrige grupper, avdelinger og divisjoner.   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 - kr 550 000 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 516 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  -
 • Det er ønskelig med erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning 
 • God kompetanse på og erfaring med skatte- og avgiftsrett, med hovedfokus på merverdiavgift 
 • Det er ønskelig med kompetanse knyttet til skatte- og avgiftsfaglige problemstillinger relatert til utenlandske næringsdrivende
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode engelskkunnskaper er en fordel

  Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Personlige egenskaper

 • Ønskede og foretrukne personlige egenskaper hos vår fremtidige kollega er: 
 • Har et godt faglig skjønn  
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Evner å jobbe systematisk og selvstendig
 • Har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Kongens gate 87
7012 Trondheim

Kontaktperson:
Merete Blomli
Tlf: 917 46 462

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler