Seniorskattejurister til saksbehandling av klagesaker

Vil du jobbe med saksbehandling av et bredt spekter av klagesaker?

Skattedirektoratet blir klageinstans for klagesaker innen et bredt spekter av skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Vi etablerer derfor en ny klageenhet fra 1. august 2018.

Vi søker dyktige medarbeidere til saksbehandling av klager over ilagt tvangsmulkt etter a-opplysningsloven, klager over lavere beløp og klager om skattebegrensning.

Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å overføre oppgaver til til Skattedirektoratet. Stillingen opprettes under forutsetning av politisk vedtak.

Intervjuer gjennomføres i juli. Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 586 500 – kr 695 500 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene anses som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
erfaring fra å ha jobbet med saksbehandling, gjerne klagesaksbehandling
gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
fordel med relevant erfaring innen skatt og/eller merverdiavgift

Personlige egenskaper

evne til å planlegge, strukturere og organisere arbeidet
gode samarbeidsevner
løsningsorientert og effektiv
engasjert og fleksibel
beslutningsevne, og evne til å håndtere en hektisk arbeidshverdag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.06.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Steffen Waller
Tlf: (+47) 951 23 849

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler