Sentral og spennende rolle innen langtidsplanlegging, virksomhetsstyring og økonomiske analyser

Strategi, styring og rapportering er en avdeling i kontoret for Styring og utvikling. Kontoret har ansvaret for strategisk og operativ styring og utvikling, langtidsplanlegging, dialog med departementene, styring av Husbankens totale utviklingsportefølje og organisasjonsutvikling og HR. I tillegg har kontoret ansvar for juridisk rådgiving, personvernombud og har også en hvitvaskingsansvarlig funksjon. Kontoret leder og koordinerer Husbankens arbeid med statsbudsjettet og store satsninger.

Avdelingen Strategi, styring og rapportering utarbeider og operasjonaliserer Husbankens virksomhetsstrategi og har ansvar for langsiktig strategisk planlegging og styring av Husbanken. Dette omfatter langsiktig planlegging og budsjettering, portefølje- og risikostyring samt analyser og oppfølging av resultater og mål.

Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til avdelingsdirektør for Strategi, styring og rapportering. Avdelingen består av 12 dyktige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, oppfølging og operasjonalisering av flerårige planer for Husbanken
 • Utarbeide økonomiske analyser som beslutningsgrunnlag i planarbeidet
 • Bidra inn i arbeidet med virksomhetsstrategi og strategisk målbilde og være en sparringpartner for helhetlig utvikling av forretningsområdene
 • Sikre at forretningsutvikling, fagområder og digitalisering understøtter virksomhetsstrategien og blir operasjonalisert i planarbeidet
 • Gi langsiktig grunnlag for årlig styring og budsjettering, herunder gevinstrealisering
 • Delta og bidra i de sentrale strategi- og styringsprosessene
 • Jobbe i team på tvers av avdelinger og kontor 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole (gjerne inne strategi og økonomi), mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid med langsiktig strategisk planlegging og flerårig budsjettering i offentlig sektor vil bli vektlagt
 • Erfaring med gevinstrealiseringsarbeid og utviklingsarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og analytisk
 • Se det store bildet og evne å operasjonalisere og konkretisere fremtidige behov
 • God økonomiforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne å motivere andre til å tenke langsiktig i plan og budsjettarbeidet
 • God gjennomføringsevne
 • Kan både arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1364 seniorrådgiver med lønnsspenn 700.000 – 820.000 / 1538 fagdirektør med lønnsspenn 800.000 – 900.000 avhengig av kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kantineordning
 • Godt utstyrt trimrom

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Kontaktinfo: VIbeke Røise Warholm, kontordirektør, Styring og utvikling. Tlf.: 48949086 eller Andre Johannessen, avdelingsdirektør, Strategi, styring og rapportering. Tlf.: 99468860

Søknadsfrist: 24.04.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
VIbeke Røise Warholm, kontordirektør Styring og utvikling
Tlf: 48949086

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler