Sentral og spennende rolle innen porteføljestyring i Husbanken

Strategi, styring og rapportering er en avdeling i kontoret for Styring og utvikling. Kontoret har ansvaret for strategisk og operativ styring og utvikling, langtidsplanlegging, dialog med departementene, styring av Husbankens totale utviklingsportefølje og organisasjonsutvikling og HR. I tillegg har kontoret ansvar for juridisk rådgiving, personvernombud og har også en hvitvaskingsansvarlig funksjon. Kontoret leder og koordinerer Husbankens arbeid med statsbudsjettet og store satsninger.

Avdelingen Strategi, styring og rapportering utarbeider og operasjonaliserer Husbankens virksomhetsstrategi og har ansvar for langsiktig strategisk planlegging og styring av Husbanken. Dette omfatter langsiktig planlegging, portefølje- og risikostyring samt analyser og oppfølging av resultater og mål.

Avdelingen skal utarbeide og følge opp det strategiske målbildet, utvikle langsiktig virksomhetsplan (herunder flerårige planrammer) og tilrettelegge strategiske planer for årlig budsjettering og virksomhetsstyring.

Stillingen vil rapportere til avdelingsdirektør for Strategi, styring og rapportering. Avdelingen består av 12 dyktige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Drive og fasilitere porteføljestyringsprosessen, herunder sikre at den samlede utviklingsporteføljen defineres og leveres på en slik måte at virksomhetens ressurser utnyttes best mulig.
 • Forberede saksunderlag og utarbeide gode og velbegrunnede beslutningsgrunnlag for porteføljestyret og endringsstyret.
 • Gjøre risikoanalyse, avviksanalyse og foreslå tiltak.
 • Bidra til strategisk utvikling og endring.
 • Utvikle og vedlikeholde rammeverk og arbeidsprosesser innenfor porteføljestyring.
 • Gi støtte til arbeidet med gevinstplanlegging og gevinstrealisering.
 • Delta og bidra i de sentrale strategi- og styringsprosessene.
 • Jobbe i team på tvers av avdelinger og kontor. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Erfaring med porteføljestyring er et krav. Sertifisering i eller kjennskap til MOP-rammeverket er en fordel
 • Erfaring fra prosjekt-/programstyring er et pluss
 • Erfaring med gevinstrealiseringsarbeid, endrings-/omstillingsprosjekter og utviklingsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Se det store bildet og evne å operasjonalisere og konkretisere fremtidige behov.
 • Resultatorientert og analytisk.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne å motivere andre til å tenke langsiktig og helhetlig 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger 
 • Fast stilling som 1364 seniorrådgiver med lønnsspenn 700.000 – 820.000 / 1538 fagdirektør med lønnsspenn 800.000 – 900.000 avhengig av kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonen       
 • Fleksibel arbeidstid       
 • Kantineordning
 • Godt utstyrt trimrom 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju. 

Kontaktinfo.: Vibeke Røise Warholm, kontordirektør, Styring og utvikling. Tlf.: 48949086 eller Andre Johannessen, avdelingsdirektør, Strategi, styring og rapportering. Tlf.: 99468860

Søknadsfrist: 24.04.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
HUsbanken

Kontaktperson:
Vibeke Røise Warholm, kontordirektør, Styring og utvikling
Tlf: 48949086

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler