Ser du for deg at indirekte skatt er noe som "bare skjer"? Kan du lede oss dit?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Se for deg at når du kjøper en kaffe, så blir merverdiavgiften gjort opp og betalt i sanntid - uten at pengene har tatt veien via kaffebaren.  I denne nyopprettede lederrollen kan du bidra til det, gjennom ledelse på noen av de mest fremtidsorienterte fagområdene innen skatt. Vil du bli med oss på utviklingen? Vil du bidra til at folk og næringsliv merker en forskjell?

Kvalifikasjoner

Hva slags leder ønsker vi oss?

Du

  • er en trygg og motiverende leder som mestrer å lede sterke fagfolk og få dem til å trekke i samme retning
  • har et godt helhetsblikk og er opptatt av å forstå ditt bidrag inn i en større sammenheng
  • motiveres av å bidra til endring og fornyelse
  • er en god relasjonsbygger som ser den enkelte

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi håper dette er noe du også kjenner deg igjen i.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan friste med

  • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
  • en nyopprettet lederstilling med store påvirkningsmuligheter
  • gode og trygge rammer med blant annet fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. 

Du blir ansatt som seksjonssjef (kode 1211), med brutto årslønn fra kr 950 000 – kr 1 100 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter via Vitnemålsportalen når du søker stillingen, og at eventuelle attester lastes opp som vedlegg. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.01.2022

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Leder for Seksjon Indirekte skatt – Juridisk avdeling, Skattedirektoratet
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Harald Johannessen
Tlf: 92019901

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler