Ser du sammenhengen mellom kraftsystem og kraftmarked?

Har du i tillegg gode kunnskaper om det norske kraftsystemet og det nordiske kraftmarkedet? Vi ansetter to som kan styrke laget vårt på Seksjon for kraftsystem.

Seksjonen har mange oppgaver i skjæringen kraftsystem og -marked. En av hovedoppgavene er tekniske og samfunnsøkonomiske analyser i forbindelse med konsesjonsbehandling av nye tiltak i kraftsystemet, og forvalte regelverket for kraftsystemplanlegging hos nettselskaper.

I tillegg er kompetanse om utviklingstrekk og drivere for endringer i kraftsystemet og kraftmarkedet viktig for mange av seksjonens oppgaver. Det er spesielt rollen forbrukerne har og hvordan det påvirker kraftsystemet, som er i endring. Innføring av AMS åpner for en mer aktiv styring av forbruket, samtidig som elektrifisering av transport åpner for nytt forbruk av strøm. Dette påvirker utviklingen av kraftsystemet på alle nivåer, fra transmisjonsnettet helt ned til distribusjonsnettet.

Det skal investeres for nærmere 140 mrd. kroner i nett de neste 10 årene, og seksjonen har et ansvar for å vurdere behov for nettinvesteringer opp mot muligheter for å benytte andre teknologiske løsninger for å sikre rasjonell utvikling av kraftsystemet, samtidig som forsyningssikkerheten til kundene ivaretas med økende elektrifisering av viktige samfunnssektorer.

Seksjon for kraftsystem har ansvar for kraftsystemanalyser og overvåking av utvikling i kraftsituasjonen og forvalter regelverk for utføring av rasjonering ved energiknapphet.

Vi jobber tett med de øvrige seksjonene i Energiavdelingen og andre avdelinger i NVE. Energiavdelingen overvåker utviklingen av nye energiteknologier både på produksjons- og forbrukssiden, og har ansvaret for elsertifikatordningen. En sentral del av avdelingens oppgave er å følge opp NVEs rådgivning overfor Olje- og energidepartementet.

Arbeidsoppgaver

 • Tekniske og samfunnsøkonomiske vurderinger i forbindelse med konsesjonsbehandling av nett og produksjon
 • Analyser av utviklingstrekk og påvirkning på kraftsystem og -marked
 • Forvalte og videreutvikle regelverk for kraftsystemutredninger hos nettselskaper
 • Delta i prosjekter hvor kunnskap om sammenhenger i det norske kraftsystemet og –markedet er viktig
 • Overvåke kraftsituasjonen
 • Effektivisere og videreutvikle arbeidsområdene våre
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis 10 dager i året

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor elkrafttekniske fag og/eller samfunnsøkonomi inngår
 • Gode kunnskaper om det norske kraftsystemet og det nordiske kraftmarkedet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • God IKT-kunnskap
 • Erfaring med energiloven er ønskelig
 • Erfaring med konsesjonsbehandling og kraftsystemplanlegging vil være et pluss 

 Personlige egenskaper

 • Blid, engasjert og en nysgjerrig og åpen holdning til faglige utfordringer som vi i dag ikke har svaret på
 • Fleksibel, med evne til å sette seg inn i mange forskjellige problemstillinger
 • Se muligheter og ta initiativ til nye løsninger
 • Evne til å se helhet, analytisk og strukturert
 • Evne til formidling/presentasjon, skriftlig og muntlig
 • Resultatbevisst
 • Deler kunnskap, etterspør og anerkjenner andres bidrag
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

 Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – kr 700 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd.-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endeling lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

 Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).

Kontakt: Eirik Veirød, senioringeniør tlf.: 91 81 59 97, Vegard Willumsen, seksjonssjef tlf.: 922 51 702 eller Vibeke Ingebrigtsen, HR-kontakt tlf.: 22 95 92 94 

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

                 

Søknadsfrist: 27.03.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Eirik Veirød, senioringeniør
Tlf: 91 81 59 97

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler