Servicemedarbeider ved Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) Trondheim er en del av et nasjonalt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). 

De ulike etatene i SUA har ansvar for informasjon til målgruppa innenfor sitt eget område. SUA er en felles førstelinjetjeneste, og samordnet saksbehandling gjør at søknader til de ulike etatene kan leveres samlet. Les mer på www.sua.no

Vi søker nå en servicemedarbeider med gode språkkunnskaper. Du blir formelt ansatt i Skatteetaten.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), kr 420 000 - kr 520 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd med hensyn til gjennomføring av intervjuer. Alle intervjuer blir i utgangspunktet gjennomført digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning fra høyskole /universitet – minimum bachelorgrad - f.eks. innen språk, pedagogikk, informasjon, kommunikasjon eller økonomi/administrasjon. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og norsk, samt et tredjespråk, fortrinnsvis øst-europeisk som f.eks. polsk eller rumensk.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til fagområdet skatt, folkeregister og utlendingsfeltet. 

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å levere raskt med god kvalitet.
 • Du har god formidlingsevne og ser viktigheten av tydelig kommunikasjon internt og eksternt.  
 • Du er løsningsorientert og initiativrik.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Holtermanns veg 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Lasse Horvik
Tlf: 997 08 417

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler