Servicemedarbeidere med språkkunnskaper ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet og Utlendingsdirektoratet samarbeider om drift av felles Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Senteret betjener tredjelandsborgere som søker opphold som faglærte arbeidstakere og EØS-borgere i Norge. Senteret informerer om rettigheter og plikter for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere innenfor de deltakende etaters ansvarsområde.

Stillingen blir organisatorisk lagt under Brukerdialog, Brukerkontakt, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Muligheten for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • En raus personalpolitikk
 • Trim i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 

 Førstekonsulent (kode 1408) kr 420 000 - 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i polsk eller rumensk
 • Må ha høyere utdanning med minimum bachelorgrad, fortrinnsvis innen språk, pedagogikk, informasjon eller kommunikasjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til utlendingsforvaltningen og/eller fagområdene folkeregister og skatt 

Personlige egenskaper

 • God formidlingsevne
 • Serviceinnstilt og ha gode samarbeidsferdigheter
 • Resultatorientert
 • Evner å jobbe selvstendig og tilegner deg ny kunnskap 
 • Personlig egnethet blir vektlagt 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Lene Kristin Solheim Hagen
Tlf: 481 00 469

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler