Sikkerhetsanalytiker

Vi søker en person med gode analytiske evner som vil bidra til sikkerhet for viktige samfunnsfunksjoner. Er dette deg?

Om stillingen

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ved sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) søker en dyktig medarbeider med gode analytiske evner til en fast stilling som rådgiver.

SAV har totalt ca. 280 ansatte fordelt på fem seksjoner, som omfatter vakt- og sikringstjenester, resepsjonstjenester, teknisk sikring, lederstøtte og stabsfunksjon.

Seksjon for Lederstøtte- analyse og beredskap har ansvar for operativ planlegging, økonomi, anskaffelser, bemanning, beredskap, øving og enhet for sikkerhetsanalyse (ESA). Som analytiker i ESA vil du få ansvar for å utarbeide trusselvurderinger, risikoanalyser og sikkerhetsfaglige analyser til bruk som beslutningsgrunnlag for operative seksjoner og avdelingsledelsen. I tillegg blir du en sentral bidragsyter i avdelingens sikkerhetsstyring og kriseledelse.

Byggingen av nytt regjeringskvartal vil de neste årene påvirke avdelingen i stor grad. SAV går inn i en spennende tid og avdelingen vil utvikle seg i takt med ny teknologi, trusselbildet og endrede krav til avdelingen. ESA vil være meget viktig i denne utviklingen, og skal bidra med informasjon og analyser som grunnlag for utviklingen.

Du blir en del av et hyggelig og faglig sterkt team som har sikkerhetsanalyser som sitt hovedfelt. Vi er flinke til å stille opp for hverandre, og det forventer vi også av deg. Du vil få muligheten til å påvirke og bidra i utviklingen av ESA og fagområdet. Stillingen innebærer tett samarbeid med de operative seksjonene, samt sentrale statlige virksomheter.

Du får jobbe med

 • Utarbeide og presentere trusselvurderinger
 • Gjennomføring av verdi- og risikovurderinger
 • Bidra inn i avdelingens sikkerhetsstyring
 • Analyse, utredninger og prosjekter innenfor sikkerhetsrelaterte spørsmål
 • Videreutvikle din egen, og enheten sin fagkompetanse
 • Metodeutvikling og videreutvikling av ESA sine produkter

For å fylle rollen som analytiker og utføre oppgavene, trenger vi deg som innehar disse kvalifikasjonene

Nødvendige absolutte kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, eksempelvis innenfor samfunnsvitenskapelige fag
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Svært gode analytiske evner

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Relevant arbeidserfaring med kvalitativ analyse, og eller arbeidserfaring fra utredningsarbeid
 • Relevant utdanning og kompetanse innenfor informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet og digitale analyseverktøy
 • Erfaring med å holde presentasjoner

Dine personlige kvalifikasjoner er bl.a. disse:

 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, og evner å bygge gode relasjoner på tvers av fagfelt og arbeidsoppgaver
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Innovativ og nytenkende

Våre ansatte kjenner seg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og vil være gode ambassadører for DSS sine verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene (HTA) i staten og DSS sin lønnspolitikk, som rådgiver (kode 1434), p.t. kr 507 400 – 586 500 (tilsvarer lønnstrinn 57– 65) pr. år i 100% stilling. Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå Hemmelig og autorisert.
 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Det er viktig at du fyller ut CV-en/profilen i jobbnorge.no (selv om du legger ved egen CV). Vitnemål, attester og andre relevante dokumenter som kursbevis og sertifiseringer, skal også vedlegges. Det skal også registreres minst to referansepersoner.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonssjef Anders Møller, tlf: 41436957 eller e-post: anders.moller@dss.dep.no

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.
Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidra til å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes.

Tjenestene inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, resepsjonstjenester, og etablering, drift og vedlikehold av tekniske sikringssystemer til departementene.

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Kontaktperson:
Anders Møller, seksjonssjef
anders.moller@dss.dep.no
Tlf: 41436957

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler