SikkerhetsansvarligI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med på å videreutvikle sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering i  Skatteetaten? Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål?
 
Vi søker en dyktig sikkerhetsansvarlig til divisjon Innsats. Du vil ha et overordnet ansvar for divisjonens sikkerhetsstyring, krisehåndtering og divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk.
 
Vi ser etter en sikkerhetsleder som kan bidra til at sikkerhetsstyringen integreres i virksomhetsstyringen og videreutvikling av sikkerhetskulturen i divisjonen.
 
Du vil også ha en utøvende rolle i å løfte divisjonens kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant sivil utdanning fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapsfag eller fra politi eller forsvaret
 • særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende høyere utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk 
 • god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikostyring og beredskapsorganisering 
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring 
 • god kjennskap til og erfaring fra beredskaps- og øvingsplanlegging 
 • minimum 3-5 års erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap 
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer 
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet 
 • ønskelig med erfaring innen sikringsrisikoanalyser og styringssystem for sikkerhet

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • strukturert og tar ansvar
 • løsnings- og resultatorientert 
 • evne å tenke helhetlig og strategisk 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cathrine Bøgestub
Tlf: 994 53 337

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler