Sikkerhetsarkitekt

Vi søker etter ny faglig leder for vår sikkerhetsarkitektur som kan ta en ledende rolle i implementeringen av informasjonssikkerheten i Skatteetaten. Foruten å ha omfattende faglig kunnskap og erfaring innen informasjonssikkerhet søker vi særskilt etter deg som har sterke personlige egenskaper til å gå i front, inspirere og lede andre.

Du vil utøve lederskap og faglig styring av den samlede sikkerhetsarkitekturen i etatens IT-løsninger og infrastruktur. I tillegg vil du delta aktivt i arbeid med nasjonale felleskomponenter, som ID-porten og Altinn. Du vil gjennom stillingen kunne påvirke rollen disse og andre skal ha på informasjonssikkerhetsområdet i offentlig (og privat) sektor. Du vil også være en av de fremste rådgivere for ledelse, prosjekter og linje på sikkerhetsrelaterte tema som eksempelvis bruk av skytjenester (private, hybrid, public), mikrosegmentering, Secure Development Life Cycle (SDLC) og lovverk (GDPR, m.m.).

Etatens modernisering av hele IT-porteføljen frem mot 2025 og kontinuerlige virksomhetsbehov for nye IT-løsninger medfører et stadig økende behov for sikkerhetskompetanse i vår bemanning. Dette gjelder særlig for å sikre at vårt styringssystem for informasjonssikkerhet etterleves i de store utviklingsprosjektene og at disse leverer IT-løsninger med akseptabel risiko.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 800 000 – kr 930 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse på mastergradsnivå (300 sp) innenfor informatikk, informasjonssikkerhet, informasjonsteknologi eller tilsvarende relevante studier
omfattende erfaring fra beskrevne arbeidsoppgaver
bred kunnskap om informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet
erfaring fra utvikling av systemer/programvare i større prosjekter
relevant erfaring fra f.eks sikkerhetsmodellering, sikkerhetsmekanismer, sikkerhet i infrastruktur og applikasjoner, autentisering, autorisasjon, tilgangskontroll mv.
praktisk erfaring med utvikling og vedlikehold av sikkerhetsarkitekturer, f.eks. ved bruk av rammeverket SABSA
praktisk erfaring i vurdering av risiko knyttet til informasjonssikkerhet
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
fordel med erfaring i implementering av informasjonssikkerhet i store Java-baserte system
fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter

Personlige egenskaper

evne til å kommunisere klart og tydelig overfor ulike og sterke fagmiljøer
evne til å gå i front, og å lede og drive prosesser selvstendig
trives med å skape resultater og engasjement ut av sterke meningsutvekslinger
trives med å formidle kunnskap og holde foredrag som skaper begeistring i både små og store forsamlinger
pålitelig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Kristoffer Stav
Tlf: (+47) 934 66 649

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler