Sikkerhetsdirektør til Skatteetaten

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Skatteetaten søker ny sikkerhetsdirektør.

Sikkerhetsdirektøren vil være en premissgiver innen utviklingen og implementeringen av sikkerhetsarbeidet i etaten.

Sikkerhetsdirektøren leder sikkerhetsstab, og rapporterer direkte til Skattedirektøren. Sikkerhetsstab har et overordnet og helhetlig ansvar for sikkerhet og kriseberedskap i etaten, herunder ansvar for samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og personellsikkerhet.

Sikkerhetsdirektøren vil ha personalansvar for staben på 10 personer, i tillegg til det faglige ansvaret.

Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.


Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikkmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

 Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060, etter avtale. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra Informasjonssikkerhet i stor organisasjon med omfattende og variert IT portefølje
 • Solid kunnskap om sikkerhetsaspektet knyttet til skytjenester og skysikkerhetstematikk
 • Kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl. a. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • Kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikoanalyse eller beredskapsorganisering
 • Kompetanse innen objekt-, personell- og personsikkerhet, samt kunnskap om relevante lover og forskrifter Må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til utdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og engasjere for å sikre gode beslutninger
 • Være analytisk og ha god strategisk forståelse
 • Evne til å bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være ansvarsbevisst og strukturert
 • Være resultatorientert med god gjennomføringsevne

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Baard I. Løtvedt Storsveen
Tlf: 413 18 700

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler