Sikkerhetsleder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med på å videreutvikle sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering i Skatteetaten? Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål?
 
Vi søker en dyktig sikkerhetsleder til divisjon Brukerdialog. Brukerdialog er Skatteetatens største divisjon med nærmere 2000 medarbeidere og ansvaret for de fleste skattekontorene i Norge. Som sikkerhetsleder i Brukerdialog vil du ha et overordnet ansvar for divisjonens sikkerhetsstyring og krisehåndtering. Sikkerhetsleder har også et overordnet ansvar for divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk. 
 
Vi ser etter en sikkerhetsleder som kan bidra til at sikkerhetsstyringen integreres i virksomhetsstyringen og videreutvikling av sikkerhetskulturen i divisjonen. Du vil bidra til at divisjonen har et overordnet bilde av sikkerhetstilstanden og bidra i koordineringen av divisjonen og etatens helhetlige risikobilde og risikohåndtering.  Sikkerhetsleder har en sentral rolle i divisjonens styringsstab, som består av 34 dedikerte medarbeidere.
 
Du vil også ha en utøvende rolle i å løfte divisjonens kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning. Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med hele divisjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen. 

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 – kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant sivil utdanning fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapsfag eller fra politi eller Forsvaret. Særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende høyere utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk 
 • god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risiko, risikostyring og beredskapsorganisering 
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring
 • god kjennskap til og erfaring fra beredskapsplanlegging og øvingsplanlegging
 • minimum 3-5 års erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap 
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer, kartlegginger og overordnede analyser innenfor fagområdet
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområde
 • ønskelig med erfaring innen sikringsrisikoanalyser
 • ønskelig med erfaring innen styringssystem for sikkerhet
 • ønskelig med erfaring fra utarbeidelse av beslutningsgrunnlag på strategisk nivå  

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er selvstendig i arbeidet ditt, tar nødvendige initiativ, er resultatorientert og strukturert slik at divisjonen har tydelige målsetninger for sikkerhet og beredskap
 • du har evne til å se helheten og tenke nytt i samarbeid med ulike fagmiljøer, og på ulike arenaer, for å videreutvikle fagområdet og den helhetlige risikostyringen i divisjonen 
 • du har faglig integritet, håndhever fastsatte krav og er tydelig i dine faglige anbefalinger innenfor fagområdet.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Karl Petter Haugen
Tlf: 48881845

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler