Sikkerhetsrådgiver Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen bygges nå, og til dette arbeidet trenger vi i vårt produktteam en sikkerhetsrådgiver som kan bidra i utviklingen av plattformen og en god sikkerhetskultur i avdelingen.

Helseanalyseplattformen skal gi mer og bedre helseforskning. Plattformen vil forenkle tilgangen til helsedata, og legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder. Den nyopprettede avdelingen Helseanalyseplattformen har ansvar for å bygge og utvikle dette økosystemet i tett samarbeid med Helsedataprogrammet.

Helseanalyseplattformen skal være et økosystem av analyseverktøy, aktører som jobber med helseanalyse, dataleverandører og andre økosystem.

Sikkerhetsrådgiver for Helseanalyseplattformen vil ha en sentral rolle i avdelingen og vil kunne påvirke utforming av produktet, samtidig som rollen har en viktig oppgave i å sørge for at policies og retningslinjer er riktige og følges. Sikkerhetsrådgiver vil jobbe tett med øvrig produktteam og med ledelsen i avdelingen for å ivareta informasjonssikkerheten på Helseanalyseplattformen.

Sikkerhetsrådgiver vil inngå i et stort og meget kompetent sikkerhetsmiljø i Norsk helsenett. Han eller hun vil også jobbe tett med våre kunder og oppdragsgivere knyttet til Helseanalyseplattformen, spesielt Direktoratet for e-helse som dataansvarlig.

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi har fått stor tillit i sektoren de siste ti årene og har gjennomgått en betydelig utvikling og fått mange nye oppgaver. Vi har gått fra å være en ren driftsleverandør til å bli en nasjonal tjenesteleverandør hvor vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren. Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. 

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Stillingen er lokalisert til Oslo, men det åpnes også for søkere i Trondheim. Det må ved ansettelse i Trondheim påregnes en del reisetid.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju fortløpende.

 

Arbeidsoppgaver

Informasjonssikkerhet og personvern er sentralt i vårt arbeid, og vi søker derfor deg som har bred bakgrunn fra informasjonssikkerhet og interesse for utvikling og digitalisering innen e-helsefeltet.

Som sikkerhetsrådgiver for Helseanalyseplattformen skal du styre gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet i avdelingen og jobbe aktivt inn mot ledelsen i avdelingen. I det daglige vil du jobbe tverrfaglig sammen med en rekke andre roller i NHN, som alle har til felles at de brenner for å utvikle gode og sikre e-helseløsninger.

Som styrende prinsipp skal all utvikling, drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen ta utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Dette er nedfelt i NHN sitt styringssystem og danner grunnlag for effektiv håndtering av risiko gjennom implementasjon av risikoreduserende tiltak som skal sikre nødvendig grad av tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet.

Helseanalyseplattformen er inne i en utviklingsfase med høy aktivitet og mange sikkerhetsutfordringer. Løsningen som leveres er innenfor et veldig spennende felt som kommer til å revolusjonere hvordan vi i dag jobber med forskning innen helsedata. Du vil få en rolle med et stort ansvar i et meget samfunnsnyttig prosjekt.

Dine hovedarbeidsoppgaver blir å: 

 • koordinere og gjennomføre risikostyring for Helseanalyseplattformen, både i prosjekter og i forvaltning/videreutvikling
 • følge opp leverandørers risikoanalyser
 • koordinere og gjennomføre risikovurderinger og trusselmodellering av informasjonssikkerhet for Helseanalyseplattformen
 • støtte linjeleder for Helseanalyseplattformen med sikkerhetsrådgivning
 • bistå produktansvarlig i etableringen av en risikobehandlingsplan
 • forvalte sikkerhetsrelaterte rutiner, policy og metodikk for Helseanalyseplattformen
 • koordinere, delta i og gjennomføre egenkontroll/sikkerhetsrevisjoner
 • bidra til videreutvikling og forvaltning av etablert metodikk for sikker utvikling
 • delta i opplæring av medarbeidere innen sikkerhetsområdet
 • samarbeide tett med fagmiljøet på tvers av miljøene i NHN innen informasjonssikkerhet

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Disse kvalifikasjonene må du ha.

 • utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen informasjonsteknologi eller annen relevant teknisk kompetanse, på minimum bachelornivå
 • erfaring med risikovurdering og risikostyring av informasjonssikkerhet og oppfølging av tiltak
 • erfaring med sikker utviklingsmetodikk og trusselmodellering
 • erfaring med prosjektarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.

Vi ønsker også at du har

 • minimum to års relevant arbeid med informasjonssikkerhet
 • erfaring med løsninger med høye krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • kunnskap om relevante lovkrav og EUs personvernforordning
 • sertifiseringer innen informasjonssikkerhet (CCSK/CCSP, CISSP, e.l)
 • god kjennskap til norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Normen)
 • god forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor, spesielt helsesektoren
 • god kjennskap til nasjonale felleskomponenter innen IKT

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen må du ha evne til å ta initiativ, forankret i etablert strategi og målbilde. Du kommer inn i et fagmiljø hvor det er stadige endringer og du må derfor være fleksibel og løsningsorientert.

Personlig egnethet til tillegges vekt.

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje.
Vi har konkurransedyktige betingelser og kan blant annet tilby deg en god pensjonsordning i KLP og gode forsikringsvilkår i DNB. Vi sitter i åpent kontorlandskap i moderne lokaler med gode fasiliteter på huset. 

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinfo: Kim Petter Saxlund, sikkerhetsleder tlf.: 997 09 407 eller Fredrik Glorvigen, avdelingsdirektør helseanalyseplattformen tlf.: 91639153

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 700 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Oslo, Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Kim Petter Saxlund, sikkerhetsleder
Tlf: 997 09 407

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler