Sjefsingeniør

Enhet for analyse

Vil du være med på å videreutvikle Oslo som en miljøvennlig og attraktiv by


Oslo er inne i en tid med store endringer i byen gjennom urbanisering, transformasjon og fortetting. Nye bydeler utvikles, et betydelig antall boliger er under bygging og mange større infrastrukturprosjekter er i arbeid. Vi tilbyr utfordrende stillinger som gir innflytelse på denne utviklingen.

Sentrale oppgaver for enheten er kommuneplanens arealdel og regional planlegging, samt utredninger og analyser. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger også til enheten.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Vennligst oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

En arbeidsplass i landets største byplanmiljø
Godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og fysisk planlegging
Fleksitid
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Treningsmuligheter i arbeidstiden
Lønnstrinn: 54-56 som tilsvarer fra kr. 689 400 til 721 500 pr år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning på masternivå med planfaglig kompetanse – f eks ingeniør, arkitekt, arealplanlegger, samfunnsgeograf
Bred erfaring fra prosjektledelse, komplekse plan- og utredningsarbeid og tverrfaglig samarbeid
Relevant kunnskap om fysisk planlegging, byutvikling og samfunnsfaglige problemstillinger på overordnet nivå
God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
Gode framstillingsevner i norsk muntlig og skriftlig
Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

Søker må ha evne til å lede prosesser, samt å arbeide både selvstendig og i team
Søker må ha interesse for og erfaring fra fysisk planlegging på et overordnet nivå
Det vektlegges strukturert arbeidsform, analytiske evner og gode samarbeidsevner
Søker bør være en god pådriver og gjennomfører
Gjerne en som lett tar ordet og har erfaring med å lede møter
Det stilles krav til erfaring og modenhet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler