Sjefsingeniør

ENHET FOR ANALYSE
 
Vil du være med å videreutvikle Oslo som en attraktiv og klimavennlig by?
 
Enhet for analyse er en av fem enheter i Avdeling for byutvikling, og har nå ledig stilling som sjefingeniør. I denne stillingen vil du få arbeide med spennende og utfordrende plan- og utredningsoppgaver på overordnet nivå, for eksempel kommuneplanens arealdel. Du vil både lede og delta i prosjekter, men også bistå med faglig veiledning til dine kolleger i arbeid med ulike plantemaer og –oppgaver.
 
Enhetens ansvarsområder omfatter regional planlegging, kommuneplanens arealdel og andre byovergripende planarbeid og føringer, for eksempel kommunedelplan for undergrunnen. Enheten har også ansvar for analyser og utredninger knyttet til ulike temaer innenfor byutvikling og boligbygging. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger også til enheten.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Vi tilbyr

 • Et faglig bredt, godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og planlegging
 • Lyse, moderne kontorlokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper eller i eget velutstyrt trimrom
 • Lønnstrinn 54-59 som tilsvarer fra kr 707 500 til kr 784 400 per år

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå; f. eks. areal- eller samfunnsplanlegger, samfunnsgeograf, arkitekt, ingeniør eller lignende
 • Du har lang og variert erfaring fra arbeid med by- og arealplanfaglige problemstillinger
 • Du har erfaring med å lede og delta i planprosesser
 • Du har god kjennskap til relevant lovverk
 • Du må ha svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det er en fordel om du har erfaring med bruk av Adobe Indesign, Illustrator og/eller ArcGis
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du har sterk interesse og faglig engasjement for overordnet byutvikling
 • Du er strukturert og gjennomføringsdyktig
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du kan utøve faglig veiledning på en inspirerende måte
 • Det er en fordel om du er en pådriver og nettverksbygger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.12.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler