Skanneroperatør

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Vi fortsetter å digitalisere Norges kulturarv, og trenger nøyaktige og systematiske operatører til å betjene våre manuelle og robotiserte skannere.

Ettersom to av våre faste medarbeidere skal arbeide med andre oppgaver i en periode har vi behov for to vikarer i 100% stilling som skanneroperatører ut 2019.
Skanneroperatørene inngår i et produksjonsteam på om lag 20 medarbeidere som digitaliserer Nasjonalbibliotekets avissamling i Mo i Rana. Stillingen innebærer turnus med både formiddags- og ettermiddagsskift.

Vi satser på dyktige medarbeidere, gode verktøy og gode rutiner. Vi har et uformelt og trivelig arbeidsmiljø med ansvar og oppgaver tilpasset den enkelte.
Ettersom vikariatene gjelder ut 2019 ønsker vi snarlige tiltredelser.

Vi tilbyr

Vikariat i 100% stilling som 1065 Konsulent. Aktuell lønnsplassering fra kr. 354 500,- til 442 300,- pr. år, avhengig av kvalifikasjoner.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kvalifikasjoner

Fototeknisk med forståelse for produksjonslinjer og automatisert digitaliseringsmetodikk. Erfaring fra
lignende arbeidsoppgaver er ønskelig og kan veie opp for manglende utdanning.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss medarbeidere som er systematiske, nøyaktige og så effektive at vi sammen når våre produksjonsmålsettinger i ønsket kvalitet. Ettersom stillingene inngår i et team vil god samarbeidsevne verdsettes. I tillegg har alle våre medarbeidere ansvar for å skape et åpent, trygt og raust arbeidsmiljø hvor initiativ og tilbakemeldinger oppmuntres og verdsettes.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.09.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Seksjon Objektdigitalisering, Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler