Skatteetaten søker en forretningsutvikler innen endring og digitaliseringI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet gjennom effektiv virkemiddelbruk er et prioritert
strategisk område for Skatteetaten. Avdeling Skattekriminalitet søker en
forretningsutvikler som ønsker å bidra i den nasjonal satsningen mot
arbeidslivskriminalitet.
Avdeling Skattekriminalitet
skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet.
Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 i avdeling
Skattekriminalitet har sammen med seksjon 2 et landsdekkende ansvar for å
forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Gruppe 1 på Hamar har
nasjonal ansvar for bruk av mobilisering som virkemiddel.
 
Du vil bli en del av et landsdekkende mobiliseringskorps med hovedbase på Hamar som har ansvar for
forebygging av arbeidslivskriminalitet. Mobiliseringskorpset består av dyktige
kolleger over hele landet med bakgrunn fra blant annet samfunnsvitenskap,
kommunikasjon og jus. Arbeidet er teamorganisert og vi samarbeider på tvers av
divisjoner, seksjoner og grupper i Skatteetaten for å oppnå målene våre. Vi har
også bredt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
 
Vi søker en person med relevant høyere utdannelse som skal jobbe i skjæringspunktet mellom prosesser,
teknologi og regelverk og i samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere. Du
har erfaring med prosjektledelse og digitaliseringsprosjekter fra store
virksomheter, enten som konsulent, fagperson eller som leder.
 
Utstrakt evne og vilje til samarbeid, mål- og resultatorientering med høyt engasjement og arbeidskapasitet
er personlige egenskaper som vil bli tillagt stor vekt. Den rette kandidaten er
serviceinnstilt, selvgående og strukturert, og evner å kommunisere godt både
skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger  

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), kr 600.000 -800..000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som
prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen teknologi, juss, eller økonomi. engre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse.
 • Erfaring med prosess-, produkt- eller prosjektledelse
  Innsikt i forretningsutviklingsmetodikk
 • Innsikt i metodisk tilnærming til brukerorientert og tverrfaglig utvikling
 • Teknologisk innsikt
 • Erfaring med innkjøpsprosessen, og kjennskap til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske ferdigheter
 • Du arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • Har stor gjennomføringsevne, samtidig som du er fleksibel
 • Du har gode evner til samarbeid og samspill
 • Du er engasjert, nysgjerrig på ny kunnskap og tar initiativ

Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Torvgata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Vivek Vaishnavi
Tlf: 979 88 664

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler