Skatteetaten søker leder for styringsstab

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du en dyktig leder som har erfaring med styring i store virksomheter? 

Styringsstab har ansvar for å støtte divisjonsdirektøren i helhetlig og effektiv styring, samt å samordne alle enheter, med etablering og forvaltning av et samlet rammeverk for virksomhetsstyring i etaten. Styringsstab fastsetter og følger opp mål, oppdrag, resultatkrav og risikoer. Videre forvalter staben divisjonens budsjett, og følger opp og koordinerer prosjekteierskap. Seksjonen består av 14 dyktige medarbeidere. 

Styringsstab inngår i divisjon for informasjonsforvaltning. Divisjonen ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. All innhenting og utveksling av data i Skatteetaten, både nasjonalt og internasjonalt, ligger innenfor divisjonens ansvarsområde. Divisjonen skal etablere og videreutvikle samarbeid med offentlige og private aktører, og drive frem prosesser for gjenbruk, og direkte utveksling av informasjon.

Vi søker nå etter en dyktig seksjonssjef som er opptatt av Skatteetatens samfunnsoppdrag, og som er dyktig i det å få med seg folk for å finne bedre løsninger. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe sammen med noen av de beste innen ditt fagfelt
 • mulighet for å jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder
 • muligheten til å jobbe med svært samfunnsaktuelle saker
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 – kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan gi unntak fra utdanningskravet.
 • dokumenterte resultater innen virksomhetsstyring fra større virksomhet
 • solid kjennskap til eller erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med ledelse og endringsprosesser
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • kjennskap til digitalisering og utviklingsarbeid
 • kunnskap om kravene til styring i offentlig sektor og om balansen mellom politikk og forvaltning

Personlige egenskaper

Som leder i Skatteetaten må du i tillegg evne å tenke helhetlig, og gjennom samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, har du en sterk interesse i å nå resultater for hele virksomheten. Du motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap.

 • gode samarbeidsevner
 • analytisk, med evne til å se sammenhenger mellom strategisk og operativt nivå
 • utviklingsorientert, med evne til å skape resultater gjennom andre
 • gjennomføringsevne og evne til å ta ansvar utover eget ansvarsområde
 • motiveres av å være i en lederrolle 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Hanne Paulsen Ødegård
Tlf: 959 61 599

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler