Skattejurist

Sekretariatet for den landsdekkende Skatteklagenemnda ble etablert med virkning fra 1. juli 2016.

Sekretariatet er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men er faglig uavhengig på samme måte som Skatteklagenemnda. Sekretariatet skal foreta en ny og objektiv vurdering av klager for så å fremme innstillinger for nemnda. Målsettingen er å ivareta den skattepliktiges rettssikkerhet. Vi holder til i nye moderne lokaler i Stavanger.

Vi har ledig en midlertidig stilling med 12 måneders varighet og vi søker en nyutdannet jurist med interesse for skatte- og avgiftsrett. Vi legger stor vekt på gode akademiske prestasjoner.

Hos oss vil du få en unik mulighet til å opparbeide deg kompetanse og erfaring innen skatte- og avgiftsrettslige emner. Du får jobbe med ca 36 jurister og økonomer med forskjellig yrkesmessig bakgrunn.

Vi tilbyr

Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker innen et bredt bransjespekter
Utfordrende arbeidsoppgaver
Kompetanseutvikling
Fleksitid
Medlem i HjemJobbHjem-ordningen
Trening i arbeidstiden
En raus personalpolitikk
Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som som skattejurist kr 480 000 – kr 515 000. De første seks månedene er å anse som prøvetid.

Generelt:
NB! Legg ved kopi av vitnemål og andre relevante vedlegg i den elektroniske søknaden.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Master i rettsvitenskap
Nyutdannet eller ferdigstiller ditt masterstudie i løpet av høsten 2018
Gode akademiske resultater vil bli vektlagt
Meget god skriftlig framstillingsevne
Interesse for skatte– og avgiftsrett

Personlige egenskaper

Evne til å planlegge, strukturere og organisere ditt arbeid
Gode samarbeidsevner
Evne til å kombinere grundighet og effektivitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.11.2018

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Forusparken 2
4031 Stavanger

Kontaktperson:
Øyvind Eskeland
Tlf: (+47) 408 09 462

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler