Skattejurist - eiendom - Hamar

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Er du jurist som ønsker et miljø med høyt tempo og varierte oppgaver? Da er kanskje du den vi er ute etter!

Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Gruppene på Hamar har et særlig ansvar for bindende forhåndsuttalelser på eiendom. De har også fagansvar for a-ordningen og aksjonærregister.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 456 400 - 620 000avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du har god digital kompetanse
 • du behersker norsk og engelsk godt - både muntlig og skriftlig

Nyutdannede oppfordres til å søke.  

Personlige egenskaper

 • du er serviceorientert og liker å jobbe med mennesker
 • du har evne til å jobbe selvstendig og tilegne deg ny kunnskap
 • du har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.10.2019

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Brukerkontakt, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Kristin Brekke
Tlf: 402 13 122

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler