Skattejurist - kildeskatt på aksjeutbytte

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Gruppe 5 i Stavanger er ansvarlig for behandling av krav om refusjon av kildeskatt på norske aksjeutbytter til utenlandske aksjonærer. Vi søker deg som er nysgjerrig på fagfeltet og som ønsker faglig fordypning på et avgrenset og utfordrende rettsområde.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 – kr 550 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Master i juridiske fag / juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Det er ønskelig med studiespesialisering i skatte- og/eller selskapsrett 
 • Det vil være en fordel med kjennskap til skatteavtale- og EØS-rett
 • Det vil være fordel med relevant erfaring for eksempel innen skatterett eller offentlig forvaltning 
 • Studieopphold fra utlandet er positivt
 • Du har god skriftlig og muntlig formulering- og formidlingsevne på norsk og engelsk    

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og trives med en hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Ansvarlig med stor gjennomføringsevne  
 • Utviklingsorientert og fleksibel 
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Engasjert, positiv og ha godt humør 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Utland, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Gurli Therese R. Drivenes
Tlf: 51 91 03 14

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler