Skattejurist / Senior Skattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du juridisk utdannelse, noe relevant erfaring og ønsker å jobbe i Skatteetaten med kontor i Kristiansund? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!

Vi søker en medarbeider med god fagkompetanse, som er læringssøkende og en lagspiller til vårt kontor i Kristiansund.  Gruppen har et landsdekke ansvar for MVA kompensasjonsordningen samt MVA Meldingsbehandling for alle offentlige virksomheter.

Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig samarbeid mellom revisorer, økonomer og jurister, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og betyr fokus på en helhetlig tenking ut mot virksomheter.

Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål og arbeidet vil bestå av både veiledning, informasjon og kontroll. 

Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi ber om at vitnemål / karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  . 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist kode 1413,  fra kr 450 000 - 550 000, evt. seniorskattejurist kode 1501, fra kr 516 000 - 650 000  avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du må ha Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • flere års relevant erfaring 
 • erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel
 • erfaring fra veiledning og / eller informasjonsarbeid er ønskelig     

Personlige egenskaper

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert
 • evne til å planlegge og strukturere arbeidet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • du bør ha evne og forståelse for å arbeide og dele kompetanse i tverrfaglige team   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.06.2019

Arbeidssted: Kristiansund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Industriveien 7
6517 Kristiansund

Kontaktperson:
Eli Lossius Grødal
Tlf: 415 11 790

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler