Skattejurist/seniorskattejurist – Avdeling person Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Skatt vest er ein stor organisasjon med mange spennande utfordringar. Vi har ca. 1100 tilsette og er delt inn i avdelingane Rettleiing, Fastsetjing, Kontroll- og rettsavdelinga, Skattekrim, Innkrevjing og Sentralskattekontoret for utanlandssaker. Konkrete og utfordrande arbeidsoppgåver saman med dyktige kollegaer gjer Skatteetaten til ein spennande arbeidsplass.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker sine hovedoppgaver er å foreta:
- fastsetting og skattepliktvurdering av utenlandske virksomheter og næringsdrivende med oppdrag i Norge og deres utenlandske arbeidstakere
- fastsetting og skattepliktvurdering av utenlandske virksomheter og arbeidstakere som utfører arbeid på den norske kontinentalsokkel uten å ha annen tilknytning til Norge
- fastsetting av skatt for sjømenn bosatt i utlandet ansatt på NOR og NIS-skip
- skattemessig behandling av utenlandske artister, herunder idrettsutøvere, som faller inn under artistskatteloven.

Vi søker etter jurister som er effektive saksbehandlere, og vil være med å utvikle fagmiljøet innen internasjonale beskatningsspørsmål ytterligere.

Som skattejurist på avdeling person vil du få ansvar for saksbehandling og veiledning innen internasjonal skatt, særlig knyttet til utenlandske arbeidstakere. Avdelingens hovedoppgaver er fastsetting av skatt, kontroll, veiledning, behandling av klager og annen saksbehandling.

De ledige stillingene plasseres i avdeling person, men må påregne å utføre oppgaver også for andre avdelinger ved kontoret etter behov.

Skatteetaten er under omorganisering og vil gå inn i en ny organisasjon med landsdekkende oppgaveløsning fra 1. januar 2019. Omorganiseringen vil også gjelde disse juriststillingene og stillingene vil inngå i et innplasseringsløp høsten 2018.

Vi tilbyr

utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og store fagmiljøer
fleksibel arbeidstid og betalt overtid
gode muligheter til karriere og videreutvikling
en raus personalpolitikk
trening i arbeidstida


Det blir trukket 2 % av lønnen til innskudd i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Alt etter kvalifikasjoner er stillingen lønnet som skattejurist, fra kr 440 000 – 550 000 eller seniorskattejurist fra 500 000 – 630 000, avhengig av kvalifikasjoner).

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene blir regnet som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
det er ønskelig med studiespesialisering i skatterett eller erfaring fra skatterett
jobbrelevant erfaring er ønskelig
nyutdannede oppfordres også til å søke, men merk at tilsetting krever bestått eksamen
faglig fordypning i internasjonal skatterett vektlegges
du må ha gode ferdigheter både i norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

du er profesjonell, imøtekommende og nytenkende og ønsker nye utfordringer i en etat i utvikling
du er engasjert og har gode samarbeidsevner
du arbeider effektivt og selvstendig
du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
du har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.04.2018

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Skatt vest
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Espen Kristiansen
Tlf: 51 96 95 80

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler