Skattejurist/seniorskattejurist - Bodø

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook m.m. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne.

Seksjonen representert i Bodø skal i tillegg gi veiledende og bindende uttalelser knyttet til skatt og
avgift, og har et særskilt fagansvar for førstelinjehenvendelser vedrørende
merverdiavgiftsområdet.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 475 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk .
 • Har du erfaring fra juridisk arbeid, gjerne med skatt/avgift, er det en fordel. Er du nyutdannet er du uansett velkommen til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har gode evner til å sette deg inn i nye oppgaver, og har forståelse for at arbeidsområdet kan utvikle og endre seg over tid.
 • Du er nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger
 • Du bidrar til å finne løsninger i tverrfaglige team 
 • Du har høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.11.2019

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Tove Nilsson
Tlf: 75 64 16 10 / 480 32 623

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler