Skattejurist/seniorskattejurist BodøI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Det er ledig en fast stilling som skattejurist/seniorskattejurist i avdeling for Skattekriminalitet, seksjon
3 i Bodø. Avdeling for Skattekriminalitet skal avdekke grov
skattekriminalitet og arbeider ofte med store og kompliserte saker innenfor
skatte- og avgiftsområdet. Seksjonen har et særskilt ansvar for å avdekke
skjulte inntekter og formue i utlandet. Skattekriminalitet jobber i stor grad
tverretatlig, særlig i samarbeid med politiet. Du vil jobbe både selvstendig og
i team sammensatt av revisor/kontrollør og jurist.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til denne elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 
 • muligheten for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og stort fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • en raus personalpolitikk
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 475.000 - 650 000 eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600.000 - 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner

 •  juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring fra arbeidsområdet eller erfaring med saksbehandling fra annen offentlig virksomhet
  er en fordel
 • det er også en fordel å ha erfaring med ulike internasjonale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger     

Personlige egenskaper

 
 • gode samarbeids- og kommunikajsonsevner
 • engasjert og initiativrik
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • evne til å arbeide selvstendig         

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.10.2020

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Håvard Moldjord
Tlf: 75 54 66 11

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler