Skattejurist/seniorskattejurist - Finnsnes

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse. Gruppen representert på Finnsnes (17 ansatte) har i tillegg ansvar for publikumsveiledning samt behandling av klager på tvangsmulkt og reindriftsfastsetting.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 475 000 - kr
750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Om Finnsnes
Finnsnes ligger i dag i Lenvik kommune. Fra 1.januar 2020 blir Lenvik kommune slått sammen med kommunene Berg, Torsken og Tranøy til Senja kommune.  Senja kommune vil ha 15 000 innbyggere og kalles også eventyrøya som skildrer all de eventyr du kan oppleve her.  Kommunen er en svært viktig sjømatregion nasjonalt sett og har i tillegg bergverksindustri, jern/metallindustri og tjenesteytende næringsvirksomhet.  Finnsnes fungerer som handelssenter for hele Midt-Tromsregionen, Senja inkludert. Finnsnes har gode forbindelser med Tromsø og Harstad. Bardufoss flyplass ligger kun 45 minutter kjøring fra Finnsnes sentrum. Finnsnes og Senja kommune tilbyr et godt kulturliv og et allsidig idrettstilbud.

Kvalifikasjoner

 • Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap – Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse.
 • Du har god tallforståelse
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Har du erfaring fra juridisk arbeid med skatt/avgift, er det en fordel. Er du nyutdannet er du uansett velkommen til å søke.         

Personlige egenskaper

 • Du har høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger
 • Du har gode evner til å sette deg inn i nye oppgaver, fordi arbeidsområdet kan utvikle og endre seg over tid. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.12.2019

Arbeidssted: Finnsnes

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten - nyopprettet stilling
Hersvik 4
9300 Finnsnes

Kontaktperson:
Ragnhild Strøm
Tlf: 908 45 210

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler