Skattejurist/seniorskattejurist Grålum

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Det er ledig en fast stilling som skattejurist/seniorskattejurist i avdeling for Skattekriminalitet, seksjon 3 på Grålum. Avdeling for Skattekriminalitet skal avdekke grov skattekriminalitet og arbeider ofte med store og kompliserte saker innenfor skatte- og avgiftsområdet. Seksjonen har et særskilt ansvar for å avdekke skjulte inntekter og formue i utlandet. Skattekriminalitet jobber i stor grad tverretatlig, særlig i samarbeid med politiet. Du vil jobbe både selvstendig og i team sammensatt av revisor/kontrollør og jurist.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til denne
elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og stort fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • en raus personalpolitikk
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 475 000 - kr 650 000 eller
seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 575 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring fra arbeidsområdet eller erfaring med saksbehandling fra annen offentlig virksomhet
  er en fordel
 • det er også en fordel å ha erfaring med ulike internasjonale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikajsonsevner
 • engasjert og initiativrik
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • evne til å arbeide selvstendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.10.2019

Arbeidssted: Grålum

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Rådmann Siras vei 4
1712 Grålum

Kontaktperson:
Bente Løvhaug Werket
Tlf: 414 88 251

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler