Skattejurist/Seniorskattejurist innen A-krim

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Avdeling skatt og avgift, Innkrevingsseksjonen i Oslo søker en dyktig og engasjert jurist som skal jobbe med og være
tilknyttet etatens arbeid med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Stillingen som jurist tilhører gruppen søknad og prosess i Oslo. Gruppen har ansvaret for bl.a. midlertidig
sikring ved arrest, klage på utlegg og utleggstrekk, prosessfullmektig ved
konkursbegjæringer, omstøtelse, erstatning, søknader om lempning og gjeldsordning
etter gjeldsordningsloven. Gruppen har et særskilt ansvar for oppfølging av
tyngre saker inn mot prioriterte områder, herunder understøtte arbeidet inn mot
A-krim sentrene og prioriterte risikoområder.
 

A-krim sentrene er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet
og Politi for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. I Oslo deltar i
tillegg Oslo kemnerkontor og Tolletaten inn i arbeidet. Til stillingen ligger
ansvaret for oppfølgning av sentrale trusselaktører og deres nettverk i
samarbeid med A-krimsenteret og avdeling Skattekriminalitet. Dette innebærer
tett samhandling med øvrige etater for bla. å sikre at man til enhver tid
benytter det mest effektive virkemiddel mot disse aktørene.  

Skatteetens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.     

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse             
 • Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413)/seniorskattejurist(1501), fra kr. 500 000 – kr. 680.000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring fra innfordring med bruk av tyngre virkemidler som arrest, utlegg og konkurs
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med andre offentlige etater er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med A-krim saker er en fordel

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • gjennomføringsevne
 • positiv holdning      

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cathrine Bakken
Tlf: +47 98018888

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler