Skattejurist/seniorskattejurist Stavanger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale
segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall,
skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for
myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.  

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 - 550 000, eller seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 516 000– kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 •  evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 •  evne til å arbeide i tverrfaglige team og prosesser
 • gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre
 • strukturert og selvstendig
 • utviklingsorientert og fleksibel
 •  høy arbeidskapasitet og leveranseevne 
 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Anne Lise Lea
Tlf: +47 988 30 182

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler