Skattejurist / seniorskattejurist

Vi søker etter jurist med stort pågangsmot og høy gjennomføringsevne.
Skattekontoret i Skien søker etter skatte-/seniorskattejurister til fastsettingsgruppen "Eiendom".

Eiendomsgruppen jobber landsdekkende, og har ansvar for eiendomsregisteret (SERG) som gir en oversikt over alle skattepliktiges eiendommer i Norge. Vi behandler alle skattefaglige spørsmål i forbindelse med kjøp, salg, arv, utleie og formue. Gruppen består i dag av 16 medarbeidere.

Skatteetaten er i omstilling, og går fra 1.1.2019 over til landsdekkende oppgaveløsning. Dette kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver i store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501), kr 480.000 – 620.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha juridisk embetseksamen /master i rettsvitenskap
Fortrinnsvis eksamen i skatterett eller relevant erfaring fra skatteområdet
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Evne til å skape engasjement
Evne til å arbeide effektivt og med god kvalitet
Evne å kunne arbeide selvstendig og ha god samarbeidsevne
Er løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2018

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Skatt sør
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Wenche Holmen
Tlf: 911 94 281

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler