Skattejurist/seniorskattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et
korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og
har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Kontoret i Sandefjord har i dag 14 ansatte, herav to jurister. Vi jobber med personlige skattytere innen lønn/pensjon, men vil etter hvert også jobbe med personlig næringsdrivende.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 - kr 550 000 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 516 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Regnskapsforståelse/økonomikunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Løsningsorientert, strukturert og nytenkende
 • Positiv, arbeidsvillig og fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • Takle å jobbe under press

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Sandefjord

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nordre Fokserød 14
3239 Sandefjord

Kontaktperson:
Wenche Hannevold
Tlf: +47 934 87 970

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler