Skattejurist / Seniorskattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter en samfunnsengasjert skattejurist til forebyggingsgruppen i Orkdal.

Skatteetaten er i endring, og ønsker å være mer i forkant. Skatteetaten skal derfor gjennom proaktiv veiledning og utvikling av digitale løsninger for publikum og næringsliv gjøre det enklere for brukerne å handle riktig. Vi skal gjennom markedspåvirkning og tidlig dialog drive holdningsskapende og forebyggende arbeid, for å sikre økt etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene i samfunnet.

Avdeling brukerkontakt skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne
ved å veilede, informere og sikre tidligere avklaringer. Avdelingen har 6
seksjoner, hvorav den ene seksjonen er "forebygging". En av gruppene innenfor forebygging ligger i Orkdal og har pr nå et spesielt fokus på eiendom. Vi ønsker å styrke denne gruppen med juridisk
kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et
inspirerende arbeidsmiljø.

Stillingen er nyopprettet og du får mulighet til å
være med å utvikle og forme stillingens innhold.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø.
 • Kompetanseutvikling.
 • Fleksitid og betalt overtid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • En raus personalpolitikk.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse skattejurist (kode 1413), evt. seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 450 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Ønskelig med erfaring innen brukerveiledning, undervisning, forebygging eller holdningsskapende arbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er engasjert, positiv og glad i å jobbe med folk, både selvstendig og i team.
 • Du er løsningsorientert, strukturert og effektiv.
 • Du er modig og kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, gjerne flere språk. 
 • Du har evne til å ta initiativ, er nytenkende.
 • Du er profesjonell, imøtekommende og ønsker nye utfordringer i en etat i utvikling. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Orkanger

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Brukerkontakt, Skatteetaten
Tverradkomsten 19
7300 Orkanger

Kontaktperson:
Kristin Onsøien Mellingsæter
Tlf: 954 47 783

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler