Skattejurist/seniorskattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker 2 skattejurister/seniorskattejurister til vårt kontor i Bergen. Gruppe søknad og prosess i avdeling skatt og avgift har alle tvangstiltak Skatteetaten har til rådighet og har et særskilt ansvar for tyngre og komplekse saker på innkrevingsområdet. Vi samarbeider tett med øvrige avdelinger i etaten og er et samlingspunkt på tvers av avdelingene.

Gruppen har også et særlig ansvar for å bidra inn i etatens satsninger på risikoområder som for eksempel
arbeidsmarkedskriminalitet. Evne og vilje til å sikre en god dialog og godt
samarbeid er derfor svært viktig. Vi er prosessfullmektig ved konkursbegjæringer og vi sikrer krav midlertidig ved arrest. Sentrale lover for rettsområdet er
skattebetalingsloven, konkursloven, dekningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.
Søknad og prosessgruppen består av 13 medarbeidere hvorav de flest er jurister.
Hos oss vil du inngå i et godt faglig og sosialt miljø.

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.    

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søknader uten relevante vitnemål/karakterutskrifter blir ikke vurdert.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker•
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 475 000 – kr 680 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk
 • Erfaring og interesse for fagområdet innkreving er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Viser initiativ og engasjement 
 • Stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo   
 • Løsningsorientert, strukturert og jobber selvstendig 
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.08.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Monica Søilen
Tlf: 55 57 84 54

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler