skattejurist/seniorskattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av Divisjon Innkreving og har ansvar for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen ligger i gruppen søknad og prosess som er en del av seksjon Annen innfordring. Som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet som blant annet innbefatter arbeid med konkurs, lemping, gjeldsordning, frivillig innkreving og tvangsinnkreving. Gruppen vil være samhandlingspunkt på tvers av avdelinger i Skatteetaten og jobbe med tyngre og komplekse saker på tvers i avdeling Oppdrag, men også mot eksterne aktører.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vitnemål med karakterutskrift og attester må lastes opp som vedlegg til elektronisk søknad, for at vi kan behandle din søknad.

Vi tilbyr

 •  mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver i store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden  
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)  

 Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413)/seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 475 000,- til kr 680 000,- De første seks månedene  regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 •  juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • fordel med erfaring fra juridisk arbeid, men nyutdannede er velkommen til å søke
 • fordel med god digital forståelse 

Personlige egenskaper

 •  gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • strukturert og selvstendig 
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne 

Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.10.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Anders Rønning
Tlf: 99036075

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler