Skattejurist - Stavanger, VikariatI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi er på jakt etter deg som er interessert i skatterett, som trives med en hektisk og uforutsigbar hverdag og som er glad i å veilede andre.    

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling. Gruppe 5 i Stavanger er ansvarlig for å behandle krav om refusjon av kildeskatt på norske aksjeutbytter utdelt til
utenlandske aksjonærer.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 475 000 – kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. Vikariatet har en varighet til ca 1.april 2021. De første seks månedene
regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester
lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • Du har en master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med studiespesialisering i skatte- og selskapsrett
 • Det er en fordel med studieopphold fra utlandet
 • Det er fordel med kompetanse eller erfaring fra områdene: internasjonal skatterett, forvaltningsrett eller finansmarkedsrett   

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids-/kommunikasjonsevner
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger, tenker helhetlig og har brukerfokus i alt du gjør / alle prosessledd.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du er utviklingsorientert og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2020

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Gurli Therese R. Drivenes
Tlf: 99363310

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler