Skattejurister

Skatt øst er én av fem regioner i Skatteetaten og består av Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi er ca 1500 medarbeidere. Vårt arbeidsfelt er delt inn i funksjonsområdene veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkreving. Vi er en moderne etat som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Våre medarbeidere har en sammensatt bakgrunn som samlet representerer en unik kompetanse.

Ønsker du å bidra til at Skatteetaten når sine mål? Er du interessert i å jobbe med saksbehandling i et tverrfaglig miljø med dyktige medarbeidere? Da er du kanskje vår nye kollega.

Skatt øst søker etter engasjerte jurister med ansvar for saksbehandling og innkreving innen følgende områder:

• Arbeidslivskriminalitet – Oslo og Lillestrøm
• Særavgift - Oslo
• Tyngre merverdiavgiftsproblematikk - Oslo
• Transaksjoner mellom nærstående - Lillestrøm
• Saksforberedelser av Skatteklager - Oslo
• Søknad og prosess, tvangsinnkreving - Oslo

De ledige stillingene er organisatorisk plassert inn under seksjon Arbeidsmarkedskriminalitet, Finans- og avgiftsseksjonen og Kvalitet og samordning i avdeling Kontroll og rettsanvendelse. Avdelingen har særlig ansvar for riktig virkemiddelbruk for å sikre riktig fastsettelse innenfor skatt, merverdiavgift og særavgifter. Det gjennomføres flere typer tiltak herunder kontrollaktiviteter for å påse om virksomhetene etterlever regelverket på definerte risikoområder.

Avdelingen har også ansvar for håndtering av klagebehandling og rettsprosesser.

Gruppene er sammensatt av tverrfaglig kompetanse og består av bl. a. jurister og revisorer. Den som tilsettes i stillingen må trives med tverrfaglig samarbeid i et åpent dynamisk miljø.

Stillinger innen søknad og prosess er organisatorisk plassert i avdeling Innkreving og vil i hovedsak arbeide med tyngre juridisk saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområde. Sentrale lover for rettsområdet er skattebetalingsloven, konkursloven, dekningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Søknaden må merkes med hvilken (e) stillinger det søkes på.

Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kontaktinfo:
Mari Ekornes Underdirektør Lillestrøm tlf. 977 78 510 Arbeidslivskriminalitet
Anita Raappana Underdirektør Oslo tlf. 977 52 613 Arbeidslivskriminalitet
Heidi Teksdal Underdirektør Oslo tlf. 480 77 588 Særavgifter
Elisabeth Arenås Underdirektør Oslo tlf. 976 65 036 Mva-problematikk
Pål Søgård Underdirektør Lillestrøm tlf. 945 37 380 Nærstående
Monica Sivertsen Seksjonssjef Oslo tlf. 975 40 201 Kvalitet og samordning
Ann Kristin Nygård Underdirektør Oslo tlf. 472 84 949 Innkreving

Vi tilbyr

Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med dyktige medarbeidere
Muligheter for faglig og personlig utvikling
Et godt faglig og sosialt miljø
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Ordnede arbeidsforhold
Fleksitidsordning
Trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 480 000 – 580 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
God juridisk vurderingsevne og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Profesjonell, imøtekommende og nytenkende
Initiativrik, løsningsorientert og kvalitetsbevisst
God gjennomføringsevne
God evne til å arbeide selvstendig så vel som i tverrfaglige team
God kommunikasjons- og formidlingsevne
Evne til å lytte, vise omtanke og gi anerkjennelse

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 12.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatt øst
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler