Skattejurister til saksbehandling av klagesaker

Interesserer du deg for skatt og avgift? Vil du jobbe med saksbehandling av et bredt spekter av klagesaker?

Vi ser etter dyktige nyutdannede jurister for snarlig ansettelse. Det vil bli en bratt læringskurve, men dyktige kolleger vil hjelpe til fra starten av.

Skattedirektoratet blir klageinstans for klagesaker innen et bredt spekter av skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Vi etablerer derfor en ny klagenhet fra 1. august 2018 for behandling av klager over ilagt tvangsmulkt etter a-opplysningsloven, klager over lavere beløp og klager om skattebegrensning.

Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å overføre oppgaver til til Skattedirektoratet. Stillingen opprettes under forutsetning av politisk vedtak.

Intervjuer gjennomføres i juli. Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 480 000 – kr 580 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene anses som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
fordel med eksamen eller masteroppgave i skatterett eller relevant erfaring fra skatteområdet
gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

evne til å planlegge, strukturere og organisere arbeidet
gode samarbeidsevner
løsningsorientert og effektiv
engasjert og fleksibel
beslutningsevne, og evne til å håndtere en hektisk arbeidshverdag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.06.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Steffen Waller
Tlf: (+47) 951 23 849

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler