Skattejurister til seksjon Klage og enkeltsaker i Juridisk avdeling

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Vil du ta ansvar for saksbehandlingen av klage- og enkeltsaker i Skattedirektoratet, Juridisk avdeling?

Skattedirektoratet er klageinstans for et bredt spekter av skatte- og avgiftssaker, og behandler som kompetent myndighet en rekke forvaltningssaker. Fra 1. januar 2019 samles disse klage- og enkeltsakene i Juridisk avdeling, seksjon Klage og enkeltsaker. Seksjonen vil være organisert i 2 grupper, med henholdsvis 15 – 20 personer i hver.

Seksjonens klagesaker vil for eksempel gjelde skatte- og avgiftsfastsetting med lavere skattemessig effekt, skattebegrensning, tvangsmulkt, innsynssaker etter offentleglova, sakskostnader, habilitet, saksbehandlingsfeil, omgjøring, refusjon og dispensasjonssaker på mva-området, klager etter folkeregisterloven, dokumentavgift og engangsavgift, ulike klager særavgift og lempningssaker. Av enkeltsaker kan for eksempel nevnes dispensasjoner etter bokførings-/regnskapsloven, sakskostnader, overprøving av godkjenning av gaver til frivillige organisasjoner, saker etter barne-, folkeregister- og statsborgerloven og vitenskapelige tilskudd samt erstatningssaker og oppfølging av rettssaker knyttet til klager seksjonen har behandlet.

Seksjon Klage og enkeltsaker vil være et kompetent miljø med variasjon når det gjelder praksis og erfaring fra de ulike rettsområdene. Det brede fagansvaret, kombinert med tydelige krav til både saksbehandlingstid og kvalitet, vil gi både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

Vi søker inntil 6 nye medarbeidere til seksjon Klage og enkeltsaker, som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som skattejurist kode 1413, fra kr 480 000 – kr 580 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
erfaring fra saksbehandling, gjerne klagesaksbehandling
fordel med relevant erfaring innen skatt, avgift eller skatteforvaltning

Personlige egenskaper

kan planlegge, strukturere og organisere dine arbeidsoppgaver
god til å samarbeide og samtidig evner å skape engasjement
beslutningsdyktig og vil trives med en hektisk arbeidshverdag
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er løsningsorientert og effektiv
engasjert og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Steffen Waller
Tlf: (+47) 951 23 849

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler