Sommerjobb 2021

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb.

Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Dette er noen av oppgavene som fjorårets sommerstudenter jobbet med:

  • Programmering og dataanalyse
  • Utarbeide en rapport om batterier i distribusjonsnettet i samarbeid med andre sommerstudenter
  • Oppdatere databasen og kartet over transmisjonsnettet i Norge, i dataprogrammet NETBAS.
  • Lage en database for fjernvarme i Norge, ved bruk av excel. Tegnet inn konsesjonsgrenser for fjernvarme i programmet ArcGIS.
  • Testing av Julia-vannkraftmodell og visualisering av eierskap i Power BI

Arbeidsoppgaver

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb. Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Kvalifikasjoner

NVE prioriterer sommerjobb til studenter som tar relevant utdanning i forhold til fag- og ansvarsområder. Vi rekrutterer fra mange ulike studieretninger, hovedsakelig innen tekniske fag /realfag, natur- og miljøfag, IKT, jus og samfunns- og økonomifag.

Vi tilbyr

Alle henvendelser som har kommet inn til NVE innen søknadsfristen vil bli behandlet. En samlet oversikt over søkere og deres kompetanse sendes til fagavdelingene med spørsmål om de har behov for, og mulighet til å ta inn sommerhjelp. De respektive fagavdelinger og regionkontor vil ta kontakt med aktuelle kandidater direkte.

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 28.02.2021

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt
Tlf: 22 95 98 62

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler