Sommerjobb AI-assistert Skattemelding

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.

Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk,arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.

Vil du være med å forbedre skattemeldingen ved hjelp av kunstig intelligens?:
For svært mange skattepliktige er dagens skattemelding i vesentlig grad automatisert. Når økonomien til skattepliktig er atypisk, kan skattemeldingen bli mer krevende, noe som kan gjøre at skattepliktig søker hjelp via veiledningssider eller telefon. Bruken av kunstig intelligens ved utfylling av skattemeldingen vil kunne ytterligere forenkle og effektivisere skattemeldingen spesielt for skattepliktige med noe atypisk økonomi. Vi søker fire studenter som, i samarbeid med våre fagmiljøer, kan utforske mulighetsrommet og utvikle et Proof of Concept på hvordan dette kan gjøres.

Vi tilbyr

interessante og utfordrende oppgaver
fleksibel arbeidstid
arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer
et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver

Stillingene lønnes som teknisk assistent kode 1089 årslønn kr. 371 500, timelønn kr. 190. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

skal begynne å studere på 3, 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (innen f.eks. informatikk, matematikk, fysikk eller tilsvarende) med gode akademiske resultater
har kunnskap om kunstig intelligens med vekt på maskinlæring/dyp læring eller agent teknologi
erfaring med Java, Python eller Scala
erfaring med web-utvikling i eksempelvis JavaScript eller node.js er en fordel
har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

har gode analytiske evner
tar initiativ, og jobber godt både selvstendig og i team
er nytenkende med et sterkt faglig engasjement
ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten

Søknadsfrist: 04.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Lykke R. Skimten
Tlf: (+47) 452 77 439

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler