Sommerjobb med utredning av maskinoversettelse og nynorsk chatbot

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.

Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk,arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.

Utredning av maskinoversettelse og nynorsk chatbot

Vi søker to studenter som vil jobbe med maskinoversettelse av spesifikke emner i Skatteetatens chatbot fra bokmål til nynorsk. Studentene skal vurdere kvaliteten av oversettelsen, og gjennomføre brukertest i samråd med vårt brukskvalitetsmiljø. Ved behov skal studentene forbedre oversettelsen til høy kvalitet og dokumentere tidsbruken på dette. Avslutningsvis er det ønskelig at studentene gjør en overordnet vurdering av hvorvidt maskinoversettelse fra bokmål til nynorsk er hensiktsmessig og hvor mye tid som bør beregnes for korrekturlesing og redigering.

Vi tilbyr

interessante og utfordrende oppgaver
fleksibel arbeidstid
arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer
et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver

Stillingene lønnes som teknisk assistent kode 1089 årslønn kr. 371 500, timelønn kr. 190. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant masterutdanning med gode akademiske resultater (innen f.eks. statsvitenskap, jus, sosiologi, psykologi, nordisk språk/litteratur eller oversetter/translatør.)
meget gode karakterer i nynorsk
må kunne dokumentere kunnskapsnivået i nynorsk
har meget god fremstillingsevne på nynorsk
arbeidserfaring er en fordel

Personlige egenskaper

er systematisk og strukturert, med analytiske ferdigheter
har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
har faglig engasjement
evner å sette deg raskt inn i nye oppgaver og jobbe selvstendig
er tilpasningsdyktig og tar initiativ
ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten

Søknadsfrist: 04.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marte Gihle
Tlf: (+47) 993 79 466

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler