Spennende arbeidsoppgaver for revisor i et internasjonalt segment

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du revisor og ønsker å jobbe med spennende arbeidsoppgaver innen mva-området i et internasjonalt segment?
 
Avdeling utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.   
  
I Trondheim er det ledig stilling som revisor i gruppen som har landsdekkende ansvar for håndtering av merverdiavgiftspliktige utenlandske næringsdrivende uten forretningssted i Norge. Hovedarbeidsområde er merverdiavgift i et internasjonalt segment. Vi benytter virkemiddel som informasjon, veiledning og kontroll i vårt arbeid med å nå etatens hovedmål om etterlevelse av norsk skatte- og avgiftsregelverk blant de utenlandske aktørene.
 
Vi kan tilby spennende faglige utfordringer på et område med store utviklingsmuligheter.   
  
Vi jobber risikobasert og analytisk, og skal ha en helhetlig tilnærming i vårt arbeid. I den sammenheng er det påkrevet med god samhandling med etatens øvrige grupper, avdelinger og divisjoner. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø  
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk 
 • moderne og nye kontorlokaler 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger           

Stillingen er lønnet som skatterevisor (kode 1223), eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 500 000 – 700 000, eller som rådgiver (kode 1434) , eller seniorrådgiver (kode 1364) fra  kr 450 000 – 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

   

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen regnskap og revisjon med minimum bachelorgrad. Internasjonale grader må være NOKUT-godkjent. Kandidater med Skatteetatens revisorlinje kan også søke
 • fordel med erfaring fra arbeid med merverdiavgift og praktisk erfaring med regnskap-, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • ønskelig med analytisk kompetanse
 • du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • har høy arbeidskapasitet og tar ansvar for leveransene 
 • jobber strukturert og selvstendig
 • er fleksibel og utviklingsorientert
 • tar initiativ  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.06.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Holtermanns veg 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Merete Blomli
Tlf: 917 46 462

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler