Spennende lederjobb med ansvar for  utredning og analyse av nye risikoområder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Innsikt følger med på trender, ny teknologi og nye forretningsmodeller,  Gjennom analyser og internettgranskning bidrar avdelingen til at divisjonen og Skatteetaten får kunnskap om nye risikoområder. Avdelingen utgjør i dag samlet ca 80 årsverk og er inndelt i fem enheter som ledes av hver sin underdirektør. Avdelingens hovedansvarsområder er Trend- og risikoarbeid, Innhenting fra åpne kilder (OSINT), Analyse- og data science, og E-revisjon.

Som leder for en av avdelingens fem enheter vil du lede et tverrfaglig miljø som har kompetanse innenfor teknologi, analyse og data science. Enheten har ansvar for å bidra til å måle bruker- og samfunnseffekter av skatteetatens innsats, forvalte divisjonens analysekapasitet og ta ned identifiserte risikoområder tidlig og effektivt. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket innenfor nye forretningsområder.

Du vil ha personalansvar for 15 dyktige og innovative medarbeidere som jobber innenfor etatens analyse- og risikoarbeid. Du vil også ha ansvar for å følge opp prosjekter innenfor nye risikoområder. Som person evner du å tenke helhetlig, og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Du er også relasjonsorientert og opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø.

I Skatteetaten ønsker vi å ha ledere som motiveres av å være i lederrollen og som ønsker å bruke tid på å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • fleksibilitet ift bruk av hjemmekontor, men med kontoret som hovedarbeidsplass

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 680 000 – kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT. Relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende krav til utdanning
 • relevant ledererfaring og erfaring fra fagfeltet vil være en fordel
 • god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • relasjonsorientert
 • god prioriterings- og leveranseevne
 • utviklingsorientert og med evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Stein-Birger Ringseth
Tlf: 416 90 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler